Dofinansowania na fotowoltaikę w 2023 roku – jak z nich skorzystać?

Potrzebujesz dofinansowania na fotowoltaikę w 2023? Jak z nich skorzystać, gdzie szukać? Jedną z inicjatyw oferujących pomoc inwestorom jest program Energia Plus. Nabór wniosków ruszył w lutym i potrwa do grudnia 2024 roku. Czy istnieją inne możliwości otrzymania wsparcia?
dofinansowania fotowoltaiki

Jeśli planujesz inwestycję w fotowoltaikę i potrzebujesz wsparcia finansowego, możesz skorzystać z programów ogólnopolskich, regionalnych, pożyczek i kredytów na preferencyjnych warunkach. Na pomoc finansową mogą liczyć zarówno inwestorzy indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Pieniądze można uzyskać między innymi w ramach programu FEnIKS, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inicjatywy te mają zachęcić przedsiębiorców do korzystania z odnawialnych źródeł energii, a przez to, do obniżenia emisyjności gospodarki.

Energia Plus 2023 – dla kogo wsparcie, jak uzyskać?

Program Energia Plus jest realizowany w latach 2019-2030. W 2023 wnioski rozpoczęto przyjmować od 1 lutego. Nabór wniosków odbywa się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje na fotowoltaikę mogą otrzymać przedsiębiorcy – na każdą prowadzoną działalność należy złożyć oddzielny wniosek. Nie przewidziano ograniczeń związanych z wielkością firmy, dlatego o wsparcie mogą starać się także osoby prowadzące jednoosobową działalność.

Program Energia Plus oferuje wsparcie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Wsparcie ma charakter pożyczki pokrywającej aż 85% kosztów kwalifikowanych. Co więcej, firmy mają możliwość starania się o umorzenie części pożyczki (maksymalnie kwoty w wysokości 1 mln złotych). 

logo da vinci green energy

Oprocentowanie pożyczki jest niskie i nie powinno przekroczyć 5%. Czas spłaty zadłużenia został ustalony na maksymalnie 15 lat. Przed złożeniem wniosku, należy przygotować niezbędne dokumenty:

 • uproszczony schemat technologiczny inwestycji;
 • sprawozdanie finansowe firmy (z 3 lat);
 • opinię biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego;
 • statut spółki;
 • sprawozdanie statystyczne (F-01);
 • model finansowania projektu;
 • dokumenty potwierdzające źródło finansowania;
 • i pozostałe dokumenty zależne od rodzaju prowadzonej działalności.

Fotowoltaika – inne formy wsparcia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z opcji, jaką jest Projekt Przemysł Energochłonny OZE, który umożliwia otrzymanie wsparcia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych (to kwota w przedziale od 5 do 300 mln złotych), a także z Programu FEnIKS, w ramach którego do rozdysponowania jest aż 29,3 mld euro. Inicjatywa ta to m.in. bezzwrotne dotacje oraz pożyczki.

Inwestycja w fotowoltaikę to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom. To nie tylko realne oszczędności, ale budowania pozytywnego wizerunku firmy, włączenie się w działania proekologiczne. Co więcej, firmy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci pożyczek, kredytów i dotacji. Głównym celem omówionych programów jest bowiem zachęcenie do modernizacji i przechodzenia na energię pozyskiwaną z ekologicznych źródeł. 

Program Czyste Powietrze – kto skorzysta?

Z programów wsparcia mogą również skorzystać inwestorzy indywidualni. Program Czyste Powietrze oferuje pomoc dla osób, które wymieniły stary piec i zamontowały panele fotowoltaiczne. Wnioski można składać jedynie przez serwis gov.pl. Beneficjentem programu Czyste Powietrze zostanie osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, której dochód roczny nie przekracza kwoty 135 tys. złotych. W 2023 roku zostały podniesione progi dochodowe w gospodarstwie jedno- i wieloosobowym, zwiększono również kwotę dotacji. Obecnie można otrzymać wsparcie:

 • dofinansowanie podstawowe w wysokości do 66 tys. złotych;
 • dofinansowanie podwyższone w wysokości do 99 tys. złotych;
 • dofinansowanie najwyższe w wysokości do 135 tys. złotych.

O dotację można ubiegać się za pośrednictwem banku. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku o kredyt, a po jego otrzymaniu o dotację. Z inwestycji należy rozliczyć się w ciągu 18 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Liczne programy ogólnopolskie i regionalne to zachęta, dodatkowy argument przemawiający na korzyść przechodzenia na źródła odnawialnej energii. Bez wątpienia są to rozwiązania przyszłościowe, o których warto pomyśleć już dziś. Możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego powinna stanowić przysłowiową kropkę nad i.Podobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *