Pomiary elektryczne – kto może je wykonać?

Zanim zaczniesz wykonywać pomiary elektryczne, możesz się zastanawiać, kto może je wykonywać. Ten artykuł przedstawi niektóre z narzędzi używanych do wykonywania tych pomiarów, jak również ich zastosowania i środki ostrożności. Gdy zrozumiesz te pojęcia, będziesz bardziej przygotowany do samodzielnego wykonywania pomiarów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej! Poniżej wymieniono kilka powszechnie stosowanych przyrządów. Przyrządy te mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest wynikiem naszej wspólnej inicjatywy z przyjaznyremont.pl

Przyrządy do pomiarów elektrycznych

Podstawowe zasady pomiaru energii elektrycznej są stosunkowo proste. Napięcie i prąd elektryczny w obwodzie są mierzone za pomocą DMM ustawionego na odpowiednią funkcję DC Voltage. Przyrządy typu ATE dodają do tego pomiaru funkcje i możliwości wyższego rzędu. Napięcie jest mierzone szeregowo w dwóch punktach, natomiast prąd jest mierzony równolegle w ścieżce prądowej. Różnica między tymi dwoma pomiarami to odrzucenie trybu wspólnego (dB), czyli zdolność do odróżnienia sygnału wejściowego od masy.

Pomiary elektryczne mogą być wykonywane za pomocą przyrządów dostarczanych z bezpiecznikami lub innymi akcesoriami. Przed wykonaniem operacji pomiarowych użytkownicy powinni zbadać stan zachowania tych akcesoriów. Istotne jest, aby bezpieczniki były wymieniane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi, ponieważ często jako zamienniki stosowane są zwykłe bezpieczniki szklane. Jednakże, użycie zwykłych bezpieczników szklanych może zmienić napięcie wytrzymywane przez przyrząd, co może spowodować poważne obrażenia u operatora. Używanie bezpieczników lub innych akcesoriów, które nie są przeznaczone do stosowania z tymi przyrządami, musi być wykonywane ostrożnie i z rozwagą.

Prowadząc pomiary elektryczne, elektrycy używają multimetru lub urządzenia elektronicznego do pomiaru napięcia i prądu przepływającego przez kable lub instalacje elektryczne. Są oni wyposażeni w różne narzędzia do pomiaru różnych zmiennych i jednostek miary stosowanych w danym projekcie. Multimetr jest ogólnie uważany za dokładniejszy, ale multimetr ma większą dokładność i jest bardziej niezawodny. Kurs obejmuje podstawy korzystania z mierników w obwodzie i zapewnia praktyczne szkolenie w zakresie korzystania z tego sprzętu.

Dokładność tych pomiarów jest wyrażana w procentach. Dokładność przyrządów różni się w zależności od kilku czynników, w tym obciążenia wejściowego, rezystancji upływu, napięcia wejściowego, ekranowania i osłony. Używanie wielofunkcyjnego narzędzia do dokładnego pomiaru wartości rezystancji uziemienia jest doskonałym sposobem na zapewnienie dokładności. Błąd procentowy analogowego miernika uziemienia wynosi 3% pełnej skali. Przy tym pomiarze błąd jest równoważny 20 + 6 O.

Używane przyrządy

Niżej wymieniono różne rodzaje przyrządów używanych do pomiarów elektrycznych. Są one przydatne do pomiaru napięcia i natężenia prądu. Watomierz, miernik LCR i woltomierz to przykłady przyrządów. Wskazówka na woltomierzu przesuwa się wzdłuż skali, gdy przechodzi przez nią jakaś wielkość. Miernik energii wykorzystuje tę samą zasadę, ale mierzy częstotliwość okresowych ruchów prądów zmiennych i napięć.

Amperomierz jest rodzajem elektronicznego przyrządu pomiarowego używanego do pomiarów elektrycznych. Mierzy on ilość prądu płynącego w obwodzie. Musi być połączony szeregowo z obwodem, aby prąd nie był zniekształcany przez inne elementy. Amperomierze są dostępne w różnych zakresach, od miliamperów do mikroamperów. Mogą one dawać dokładne odczyty i są skategoryzowane według ich zakresów pomiarowych.

Instrumenty używane do pomiarów elektrycznych zależą od rodzaju obwodu, który jest mierzony. Istnieją urządzenia pomiarowe cyfrowe i z magnesem stałym, ale niektóre mogą mierzyć zarówno obwody AC, jak i DC. Zakres wielkości, które mogą być mierzone, zmienia się w zależności od częstotliwości, charakteru zmian i pożądanej wartości pomiaru. Istnieją cztery główne typy przyrządów używanych do pomiarów elektrycznych: omomierz, miernik cęgowy i oscylograf.

Woltomierz jest specjalistycznym narzędziem używanym do pomiaru różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami w obwodzie. Aby zmierzyć napięcie, konieczne jest połączenie woltomierza i obwodu w konfiguracji równoległej. W ten sposób przyrząd pobiera z obwodu najmniejszą ilość prądu. W połączeniach równoległych przepływ prądu będzie najmniejszy, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia obwodu. Jeśli zarówno poziom napięcia, jak i prądu jest niski, woltomierz zapewni dokładne wyniki.

Czułość przyrządu decyduje o dokładności jego wyników. Ogólnie rzecz biorąc, czułość przyrządu mierzy, jak bardzo zmienia się jego wyjście, gdy przechodzi przez niego dana ilość. Czas reakcji to stosunek między ilością danych wejściowych i wyjściowych. Jest to główna różnica pomiędzy instrumentami absolutnymi i wtórnymi. Miernik, który jest czuły zarówno na ilość zmian, jak i na czas reakcji, jest szybszy. Gdy interwał pomiarowy jest krótszy, przyrząd może być bardziej dokładny.

Środki ostrożności

Aby bezpiecznie wykonać pomiar elektryczny, musisz upewnić się, że pracujesz w bezpiecznym środowisku i masz na sobie odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Ważne jest również, aby używać właściwych narzędzi do pracy. Podczas wykonywania pomiarów elektrycznych należy zawsze pracować na obwodach pozbawionych napięcia. Używając miernika, najlepiej jest najpierw odłączyć „gorący” (czerwony) przewód pomiarowy. Ważne jest również, aby używać miernika, który posiada obwód zabezpieczający przed przeciążeniem.

Podczas wykonywania pomiarów elektrycznych należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, zasady bezpieczeństwa są dla dobra eksperymentatora. Zasady te różnią się jednak w zależności od laboratorium. Podczas pracy przy obwodach pod napięciem należy zawsze nosić buty. Nigdy nie wolno używać gołych rąk do dotykania obwodu, ponieważ może to spowodować oparzenia lub porażenie elektryczne. Podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych nigdy nie należy dotykać niczego, co jest gorące lub znajduje się w zamkniętym obwodzie.

Jeśli pracujesz przy gniazdkach, przed rozpoczęciem pracy wyłącz sieć elektryczną. Upewnij się, że wyłączyłeś wyłącznik obwodu i użyj rękawicy izolacyjnej. Niestrzeżone urządzenia elektryczne mogą nagle znaleźć się pod napięciem i mogą nawet rozsadzić pokrywę skrzynki przyłączeniowej. Ponadto należy zawsze używać narzędzi, które mają nieprzewodzące uchwyty i rozładowują wewnętrzne magazyny energii. Wykonywanie pomiarów elektrycznych na obwodach pod napięciem może skończyć się porażeniem prądem.

Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić przegląd bezpieczeństwa obszaru, na którym będziemy pracować. Dzięki temu można uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak linie energetyczne, czy obecność drabiny, która krzyżuje się z przewodami. Dobrym pomysłem jest również unikanie stania w pobliżu urządzeń elektrycznych, zwłaszcza jeśli są one narażone na działanie wilgoci i potu. Te zagrożenia mogą wystąpić z powodu wadliwych połączeń i niewłaściwego sprzętu. Powinieneś zawsze pozostawać w odległości co najmniej 10 stóp od urządzeń elektrycznych i podejmować wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć jakiejkolwiek szkody.

Powinieneś również upewnić się, że twój personel jest przeszkolony w zakresie procedur bezpieczeństwa elektrycznego. Odpowiednie szkolenie zapobiegnie wielu rodzajom wypadków elektrycznych. Powinieneś dać odpowiednie szkolenie do każdego nowego pracownika, i powinieneś powtarzać je okresowo. Należy również rozważyć skorzystanie z pomocy firmy zajmującej się bezpieczeństwem, aby zapewnić pełne przeszkolenie pracowników. W razie potrzeby można przeprowadzić szkolenie uzupełniające. W ten sposób można zapewnić, że każdy jest przygotowany w przypadku zagrożenia.

Zastosowania

Istnieje wiele zastosowań dla pomiarów elektrycznych, od pomiaru napięcia i prądu do porównywania oporu i pojemności. Pomiary te nie są powszechnie dostępne, ponieważ wymagają zewnętrznego pola siłowego, zmiennego środowiska i obserwowanych odpowiedzi. W tym artykule omówimy niektóre z najczęstszych pomiarów elektrycznych i ich zastosowań. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. Oto kilka przykładów:

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *